หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ติดต่อ
ติดต่อ
 
บทบาทหน้าที่
 
 
บทบาทหน้าที่   สำนักปลัด
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ และมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานธุรการ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานการประชุม อบต. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานประชาสัมพันธ์ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ การจัดทำทะเบียนสมาชิก อบต. การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำและที่ดินสาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการและปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
 
บทบาทหน้าที่   กองคลัง
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียน รับ – จ่าย เงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน เอกสารทางการเงิน การตรวจเงิน ใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ รายงานสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนำส่ง รายงานเงินคงเหลือประจำวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดลองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัด และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญ และเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ งานเกี่ยวกับพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
 
บทบาทหน้าที่   กองช่าง
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. ข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง แผนงานด้านวิศวกรรมและเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์อะไหล่น้ำมันเชื้อเพลิง การจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. และการดูแลควบคุมปรึกษา ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ การส่งเสริมพัฒนาทางการเกษตรกรรม การจัดหาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ การพัฒนาระบบชลประทาน การส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี จัดหาวิทยากรตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มผลผลิตและ รายได้ให้แก่เกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
 
 
บทบาทหน้าที่   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การวางแผนศึกษา การจัดบริหารส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาเด็ก กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การกีฬา และนันทนาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-748-5876
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : 055-446-350
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
จำนวนผู้เข้าชม 2,883,020 เริ่มนับ 29 เม.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10