หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ติดต่อ
ติดต่อ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
วิสัยทัศน์ อบต.แสนตอ
"พัฒนาแหล่งน้ำ เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อชาวตำบลแสนตอ"
นายนิกร กล่ำทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
ศาสนสถานในตำบลแสนตอ
1
2
3
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
นายนิกร กล่ำทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
       
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
     
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
 
 
     
 
   
ประกาศ
จากระบบ e-GP
ดูทั้งหมด


จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บน ๕๒๙๗ อุตรด [ 18 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาบริการเครื่องแห่ (แตรวง) เพื่อใช้ในงานโครงการสืบสานประเพณีแห่หลวงพ่อทัน [ 10 เม.ย. 2567 ]โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย อบต. ความยาวรวม ๑๐๒ เมตร ตามแบบแปลนที่อบต.แสนตอกำหน [ 5 เม.ย. 2567 ]

 
     
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ 2567 ราย [ 1 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 27 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ประจำปีงบประมาณ 256 [ 15 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 70 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองช่าง เก้าอี้้สำนักงานชนิดบุนวม 1 [ 16 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 44 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง เก้าอี้้สำนักงานชนิดบุนวม 1 [ 16 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 45 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
           
  หนังสือสั่งการ สถ.   ข่าวสารจาก สถ.จ.   ข่าวสารในเครือข่าย
 
   
 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1642  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การตรวจวัดมลพิษรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2566 กสว. มท 0820.2/ว1623  [ 19 เม.ย. 2567 ]
กำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์และแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ ของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1628 เอกสาร  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4745-4857 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล กพส. มท 0810.3/ว1632 จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จ.ร้อยเอ็ด  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4858-4915 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4311  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1639  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. .... กม. มท 0804.5/ว1619  [ 19 เม.ย. 2567 ]
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4231  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดเก็บข้อมูล แบบสอบถามงานวิจัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1569  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566 สน.คท. มท 0808.3/ว4041  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567) สน.บถ3. มท 0809.4/ว1389  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1397  [ 19 เม.ย. 2567 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.1/ว1614  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การพัฒนาอุทยานการเรียนรู้พะเยา (TK Park Phayao) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/47780  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว1605  [ 18 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 กค. มท 0803.4/ว1611,ว1612 รายชื่อฯ รุ่นที่ 14  [ 18 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1613  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่างเมืองของประเทศญี่ปุ่นที่มีความโดดเด่นด้านการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Project for Capacity Development on Sustainable Local Revitalization) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1610  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2567 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1601 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว45 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 18 เม.ย. 2567 ]
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1574  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1575  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1550  [ 17 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4017  [ 11 เม.ย. 2567 ]
 
   
 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยทักษะสมอง EF (Executive Functions) [ แนบ1 ]  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
 ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 [ แนบ1 ]  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
 ขอเชิญสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกลุ่มสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน [ แนบ1 ]  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
 โครงการฝึกอบรมสมาชิกยุวกาชาด หลักสูตรนักอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 [ แนบ1 ]  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
 ประชาสัมพันธ์การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (EGM) หัวข้อ การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่ครอบคลุมและยั่งยืน (Advancing lnclusive and Sustainable Smart Cities for All) [ แนบ1 ]  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
 เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ประชาสัมพันธ์การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (EGM) หัวข้อ การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่ครอบคลุมและยั่งยืน (Advancing lnclusive and Sustainable Smart Cities for All) [ แนบ1 ]  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
 สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แนบ1 ]  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2567 [ แนบ1 ]  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21 [ แนบ1 ]  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
 ด่วนที่สุด แบบป้ายและประมาณการราคาโครงการพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 [ แนบ1 ]  [ 17 เม.ย. 2567 ]    
 โครงการฝึกอบรมเรื่อง ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิงปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจก [ แนบ1 ]  [ 11 เม.ย. 2567 ]  
 ขอเชิญหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมกลุ่มสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น [ แนบ1 ]  [ 11 เม.ย. 2567 ]  
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง แนวทางปฏิบัติการปรับเป็นพินัย [ แนบ1 ]  [ 11 เม.ย. 2567 ]  
 แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ แนบ1 ]  [ 10 เม.ย. 2567 ]  
 กำซับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ [ แนบ1 ]  [ 9 เม.ย. 2567 ]  
 ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 [ แนบ1 ]  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการคุณภาพน้ำและกระบวนการผลิตน้ำประปา รุ่นที่ 2.2567 [ แนบ1 ]  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
 ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อดำเนินการแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผ่านระบบแจ้งทะเบียนผู้มีที่ยื่นบัญชัทรัพย์สินและหนี้สิน(ODRS) [ แนบ1 ]  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ [ แนบ1 ]  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
 ขอส่งแผนการจัดสรรวัคซีน และแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2567 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในหน่วยบริการที่ให้บริการวัคซีน [ แนบ1 ]  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
 
   
 
อบต.นายาง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อจ [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.นายาง ประกาศองค์การบริหารส่นตำบลนายาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและข [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.ทองแสนขัน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.ไร่อ้อย ตารางการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567***ไร่อ้อยเกมส [ 19 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 7 
ทม.อุตรดิตถ์ งานประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 10 
อบต.ผักขวง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 8 
ทต.ทองแสนขัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 12 ป้าย (งานป้องกันฯ) [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 7 
ทต.ทองแสนขัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.ทองแสนขัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. จำนวน 8 เส้น หมู่ที่ 2 บ้านแสนขัน [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.ทองแสนขัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 17 หมู่ที่ 12 [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
ทม.อุตรดิตถ์ กิจกรรม Big Cleaning เพื่อทำความสะอาดสถานที่ในการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 11 
ทม.อุตรดิตถ์ กิจกรรม Big Cleaning เพื่อทำความสะอาดสถานที่ในการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.ฝายหลวง ภัยจากอากาศร้อน (โรคฮีทสโตรก) [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.ฝายหลวง ประโยชน์ของโฟลิค เอซิด (วิตามิน B9) [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.ด่านแม่คำมัน ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอลับแล ณ หอประชุมลับแล บ้านน้ำใส หมู่ที่ 1 ตำบลชัยจุมพล [ 18 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
 
 
     
   
เว็บไซต์
เพื่อท้องถิ่นไทย
naxsolution.com
 
   
 
 
ประกาศ
 
กระดานสนทนา
   
 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๗ [ 8 มี.ค. 2567 ]  อ่าน : 24  
ประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญหรือผลกำไร จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 15 ม.ค. 2567 ]  อ่าน : 65  
Announcement of Subdistrict Administrative Organization Santor Subject: Policy of not accepting neither gifts nor profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024 [ 15 ม.ค. 2567 ]  อ่าน : 46  
ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 5 ม.ค. 2567 ]  อ่าน : 37  
   
 
จำหน่ายน็อต สกรู (25 ก.ค. 2566)    อ่าน 178  ตอบ 0  
ขอทราบขั้นตอนรับเบี้ยความพิการ (19 เม.ย. 2566)    อ่าน 217  ตอบ 1  
ทดสอบระบบ (27 มี.ค. 2566)    อ่าน 552  ตอบ 1  
 
 
 
E-Service
 
แบบแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ แบบคำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค
บริโภคในช่วงภัยแล้ง
 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
O
T
O
P
ดูทั้งหมด
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -
ท้องทุ่งนาตำบลแสนตอ
สถานที่สำคัญ
T
R
A
V
E
L
ดูทั้งหมด
 
  Link ที่น่าสนใจ
     
  คู่มือประชาชน  
  Service  
  คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับ อบต.แสนตอ
 
     
   
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.แสนตอ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-748-5876
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : 055-446-350
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
จำนวนผู้เข้าชม 2,814,182 เริ่มนับ 29 เม.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
อบต.แสนตอ จ.อุตรดิตถ์
CLICK
 
 
คู่มือการใช้งานบริการ
eService"
 
CLICK