หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ติดต่อ
ติดต่อ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
" พัฒนาแหล่งน้ำ เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อชาวตำบลแสนตอ "
วิสัยทัศน์ อบต.แสนตอ
 
 
 
ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว
  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
 
กลยุทธ์
 
  สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร
  พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง
  ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด
  สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย
  พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว
  อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมให้ประชาชนนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต
  พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านตาง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการปฏิบัติงานในด้าน
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-748-5876
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : 055-446-350
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
จำนวนผู้เข้าชม 2,831,142 เริ่มนับ 29 เม.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10